eXcape Ragusa - Escape Room

Đánh giá eXcape Ragusa - Escape Room

eXcape Ragusa - Escape Room
5
17:30 - 01:30
Thứ Hai
17:30 - 00:00
Thứ Ba
17:30 - 00:00
Thứ Tư
17:30 - 00:00
Thứ Năm
17:30 - 00:00
Thứ Sáu
17:30 - 00:00
Thứ Bảy
17:30 - 01:30
Chủ Nhật
17:30 - 00:00
Giới thiệu
Thời gian đề xuất
1-2 giờ
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này
Khu vực
Địa chỉ
Tốt nhất lân cận
Nhà hàng
239 trong vòng 5 km
Điểm du lịch
57 trong vòng 5 km
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận!
Có thông tin nào thiếu hoặc không chính xác không?
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này