Stadtmuseum Judenburg

Đánh giá Stadtmuseum Judenburg

Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
09:00 - 14:00
Thứ Ba
09:00 - 14:00
Thứ Tư
09:00 - 14:00
Thứ Năm
09:00 - 14:00
Thứ Sáu
09:00 - 14:00
Thứ Bảy
10:00 - 17:00
Giới thiệu
Thời gian đề xuất
1-2 giờ
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này
Khu vực
Địa chỉ
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận!
Có thông tin nào thiếu hoặc không chính xác không?
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này
Câu hỏi thường gặp về Stadtmuseum Judenburg