Geomunoreum
Khu vực tự nhiên & động vật hoang dãĐường đi bộHình thái địa chất
Giới thiệu
Thời lượng: Hơn 3 giờ
Đáp ứng các nguyên tắc về phúc lợi động vật
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này

4.5
4,5 trên 5 bong bóng46 đánh giá
Xuất sắc
26
Rất tốt
14
Trung bình
3
Tồi
1
Tồi tệ
2

SeetheWorld
51 đóng góp
4,0 trên 5 bong bóng
thg 10 năm 2023 • Cặp đôi
Need to register for the hike after paying the entrance fee of 2000 Won per adult. There are 3 routes - 1hr, 2hr and 3hr to choose from. The Korean speaking guide will bring you on the trail for max of 2 hr trail. If you wish to go for the 1hr hike, you have to make your own way back to the starting point. If you choose the 3hr hike, you can continue the hike on your own for the last hour. The guide does not speak English but was caring enough to ensure we follow with the help of the English flyer and signages along the route. Relatively easy terrain and nice experience!
Đã viết vào 25 tháng 10, 2023
Đánh giá này là ý kiến chủ quan của thành viên Tripadvisor chứ không phải của Tripadvisor LLC. Tripadvisor thực hiện kiểm tra đánh giá.

MJ Choi
Seoul, Hàn Quốc647 đóng góp
4,0 trên 5 bong bóng
thg 6 năm 2022 • Một mình
제주도 동북쪽, 조천에 위치한 오름. 세계문화유산에 등재되어 있고, 오름 보호 차원에서 조건이 까다롭다. 그냥 가서 올라가면 되는 다른 오름들과는 달리, 쉬는 날도 있고 하루에 방문객을 제한해 놓았고, 입산할 수 있는 시간도 오후 1시까지인가만 가능하다. 인터넷을 통해 미리 예약해야 하며, 당일 예약은 불가한 것으로 알고 있다. 이처럼 여러가지가 까다로운 탓에 그 동안 방문을 못했지만, 이번 제주도 여행에서는 큰 마음을 먹고 미리 예약해서 방문하였다. 가이드 동행 하에서만 올라갈 수 있는데, 이는 가이드의 quality에 따라서 호불호가 갈리는 것 같다. 우리 팀을 이끌고 올라간 가이드의 경우 쓸데 없는 말이 매우 많고, 약간 핀트가 나가 있는, 속이 좀 꼬여 있는 사람이라 긴 산행 동안 같이 다니기에 좀 불편했다. 가이드가 오름의 만족도를 한 50% 가까이 discount 시킨 것 같다. 오름 자체는 1코스, 2코스, 3코스 이렇게 나뉘어져 있다. 1코스의 경우 1시간 가량 걸린다. 1코스 초반에 계단을 좀 올라가는 구간이 있는데 해당 구간 ~10분 정도를 제외하면 나머지는 무난한 트레킹 코스 수준의 난이도이다. 보호된 오름이어서 그런지 좋고 깊은 제주도 숲길을 걷는 느낌이라 좋았다. 1코스가 끝난 후, 오름에서 내려갈 사람은 내려가라고 하고, 더 산행하겠다고 하는 사람들만 다시 1코스 끝에서 2코스로 진입한다. 2코스는 약 1.5시간 정도 소요되며, 거문오름을 구성하고 있는 분화구를 걷는다. 기존 사람들이 생각하는 것과는 달리, 분화구가 매우 크고 넓고, 물이 고여 있거나 한 형태의 분화구가 아니다보니 분화구가 언제 나와 하는 사람들이 많았다. 하지만 알고 보니 2코스 전체 1.5시간 정도의 트레킹이 분화구 안을 올라갔다가 내려갔다가 빙빙 둘렀다가 하는 것이었다. 1, 2코스 다 합치면 약 ~2.5시간 정도 소요되는 코스였다. 3코스의 경우 등반하는 사람은 거의 없다. 아마도 이미 1,2코스가 2시간 30분 가량 소요되었기도 한 까닭도 있을 것이고, 통상적으로 볼 거리가 1,2코스에 더 많기 때문인 듯 하다. 3코스는 가보지는 않았기에 평가하기는 힘들다. 가이드라는 변수만 제외한다면 느릿느릿 제주도의 자연을 즐길 수 있는 좋은 트레킹 코스였다. 다음에도 기회가 닿는다면 방문해 보고 싶으나, 다만 그 때는 가이드의 상태를 보고 등산 여부를 결정할 것 같다.
Đã viết vào 9 tháng 10, 2022
Đánh giá này là ý kiến chủ quan của thành viên Tripadvisor chứ không phải của Tripadvisor LLC. Tripadvisor thực hiện kiểm tra đánh giá.

Alberto G
Düsseldorf, Đức1 đóng góp
1,0 trên 5 bong bóng
thg 6 năm 2021 • Bạn bè
I came with two friends to visit the LAVA TUBE SYSTEM and they did not let us get in because there were other internationals in the queue and they said that we were all together when we did not even know each other, which i consider is pretty racist.

I would never recommend to visit a place where internationals are not welcomed and discriminated by their appearance.
Đã viết vào 11 tháng 6, 2021
Đánh giá này là ý kiến chủ quan của thành viên Tripadvisor chứ không phải của Tripadvisor LLC. Tripadvisor thực hiện kiểm tra đánh giá.

Min_Kang
273 đóng góp
4,0 trên 5 bong bóng
thg 1 năm 2020
제주도에서 오름 걸으시는 분들이 많은데, 생각보다는 힘드니까 운동화 신시고 옷도 편한 옷(겨울에는 따듯하게) 준비하시는 게 좋습니다.
Đã viết vào 24 tháng 1, 2020
Đánh giá này là ý kiến chủ quan của thành viên Tripadvisor chứ không phải của Tripadvisor LLC. Tripadvisor thực hiện kiểm tra đánh giá.

Soo_in_Seoul
291 đóng góp
5,0 trên 5 bong bóng
thg 9 năm 2019
지금도 그런 진 모르겠지만 내가 갔을 때는 인원 제한이 있어서 가이드 따라다녀야 했음. 더운 날씨였음에도 불구하고 가끔 동굴같은 곳이 있으면 굉장히 시원했음.
Đã viết vào 22 tháng 10, 2019
Đánh giá này là ý kiến chủ quan của thành viên Tripadvisor chứ không phải của Tripadvisor LLC. Tripadvisor thực hiện kiểm tra đánh giá.

victoria
Bucheon, Hàn Quốc1.031 đóng góp
4,0 trên 5 bong bóng
thg 2 năm 2019 • Một mình
뭔가 심하게 몃진 경관을 원하신다면 추천해 드리고 싶지 않아요.
제주의 자연은 말그대로 자연스럽게 유지된것이거든요. 삼나무길이나 분화구쪽의 다양한 식물들 이끼 나무들 곶자왈의 모습. 동굴. 진지동굴 등 다양한 모습을 볼수있고 다양한 날씨를 느낄슈 있었어요.
해설사님의 설명으로 모르던 것들을 많이 알게 되었고 즐거운 투어였습니다.
Đã viết vào 14 tháng 2, 2019
Đánh giá này là ý kiến chủ quan của thành viên Tripadvisor chứ không phải của Tripadvisor LLC. Tripadvisor thực hiện kiểm tra đánh giá.

Hyejin S
71 đóng góp
5,0 trên 5 bong bóng
thg 6 năm 2018 • Cặp đôi
제주에는 마음만 먹으면 가까운 곳에 금방 오를 수 있는 수많은 오름이 있습니다. 하지만 예약을 하고, 해설사를 따라서 통제된 산책을 하는 거문오름 탐방은 무척 색다른 느낌입니다. 산길 같은 길을 조금 걷다가, 오르락 내리락 숲길을 걷다가, 어느 순간 계단 몇 개를 올라 전망대에 서면 사방을 둘러싼 오름의 아늑한 품에 안기게 됩니다. 여느 오름처럼 오름에 다 올라 저 멀리까지 내다보는 풍경과는 아주 다른 경험입니다. 해설사 분들이 거의 제주도 토박이 분들이라, 중간중간 들려주시는 생생한 제주의 과거, 현재, 미래 이야기도 아주 흥미롭습니다. 제주의 자연에 관심을 가지고 있는 분들께 추천합니다.
Đã viết vào 2 tháng 1, 2019
Đánh giá này là ý kiến chủ quan của thành viên Tripadvisor chứ không phải của Tripadvisor LLC. Tripadvisor thực hiện kiểm tra đánh giá.

SeHee
Seoul, Hàn Quốc4 đóng góp
5,0 trên 5 bong bóng
thg 12 năm 2018 • Gia đình
오름은 오르기 쉬웠고 가이드분 설명도 훌륭했습니다. 지질학적으로나 식물학적으로나 가치가 큰 곳이라 한번쯤 방문하시는 걸 추천합니다. 하지만 예약이 필수고 매주 화요일은 휴무이니 유의하셔야 합니다.
The oreum was not that difficult to hike, and the guide provided quite a nice explanation. Geologically and Botanically meaningful place to visit. But reservation is mandatory, and every Tuesday is off.
Đã viết vào 30 tháng 12, 2018
Đánh giá này là ý kiến chủ quan của thành viên Tripadvisor chứ không phải của Tripadvisor LLC. Tripadvisor thực hiện kiểm tra đánh giá.

pic_bd
Seoul, Hàn Quốc651 đóng góp
4,0 trên 5 bong bóng
thg 10 năm 2018 • Bạn bè
그림같은 집은 없지만,
거문오름에 오르면 소들의 반겨준다.

오름 자체는 오르기 힘들지 않다.
시원한 바람과 야생화 그리고 소들까지.

셔터를 누르지 않을 수 없다.
Đã viết vào 9 tháng 11, 2018
Đánh giá này là ý kiến chủ quan của thành viên Tripadvisor chứ không phải của Tripadvisor LLC. Tripadvisor thực hiện kiểm tra đánh giá.

안나
Jeju-do, Hàn Quốc13 đóng góp
3,0 trên 5 bong bóng
thg 10 năm 2018 • Gia đình
기대가 넘 컸나봐요.ㅠ 풍경 등 볼거리가 인상적이지 않았습니다. 유네스코에 등재된 이라서 특별관리 하는 것은 좋으나, 융통성을 발휘하여 다양하게 탐방했으면 합니다. 제가 제대로 보지 못했나 싶어서, 다른 계절에 다시 가려고 합니다.
Đã viết vào 23 tháng 10, 2018
Đánh giá này là ý kiến chủ quan của thành viên Tripadvisor chứ không phải của Tripadvisor LLC. Tripadvisor thực hiện kiểm tra đánh giá.

Hiển thị kết quả 1-10 trong số 46
Đây có phải là hồ sơ Tripadvisor của bạn không?
Bạn sở hữu hoặc quản lý cơ sở kinh doanh này? Xác nhận hồ sơ của bạn miễn phí để trả lời đánh giá, cập nhật hồ sơ và hơn thế nữa.
Xác nhận hồ sơ của bạn

Geomunoreum (Jeju, Hàn Quốc) - Đánh giá - Tripadvisor

Tất cả Khách sạn tại JejuGiảm giá khách sạn tại JejuCác khách sạn phút chót tại Jeju
Tất cả hoạt động giải trí tại Jeju
Công viên giải trí tại Jeju
Nhà hàngChuyến bayCâu chuyện du lịchChuyến đi chơi biển