Pobeda Museum and Memorial Complex

Đánh giá Pobeda Museum and Memorial Complex, Yuzhno-Sakhalinsk

Pobeda Museum and Memorial Complex
4.5
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
11:00 - 19:00
Thứ Ba
11:00 - 18:00
Thứ Tư
11:00 - 18:00
Thứ Năm
11:00 - 18:00
Thứ Sáu
11:00 - 20:00
Thứ Bảy
11:00 - 19:00
Chủ Nhật
11:00 - 18:00
Giới thiệu
Thời gian đề xuất
2-3 giờ
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận!
Có thông tin nào thiếu hoặc không chính xác không?
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này
Câu hỏi thường gặp về Pobeda Museum and Memorial Complex