Petach Tikva Museum Of Art

Đánh giá Petach Tikva Museum Of Art, Petah Tiqwa

Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
10:00 - 14:00
Thứ Hai
10:00 - 14:00
Thứ Ba
16:00 - 20:00
Thứ Tư
10:00 - 14:00
Thứ Năm
16:00 - 20:00
Thứ Sáu
10:00 - 14:00
Giới thiệu
Thời gian đề xuất
1-2 giờ
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận!
Có thông tin nào thiếu hoặc không chính xác không?
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này
Câu hỏi thường gặp về Petach Tikva Museum Of Art