Esc Rooms

Đánh giá Esc Rooms, Petah Tiqwa

Trò chơi giải thoát • Săn tìm đồ vật • Trung tâm trò chơi & giải trí
00:00 - 02:00, 09:00 - 23:45
Thứ Hai
00:00 - 02:00
09:00 - 23:45
Thứ Ba
00:00 - 02:00
09:00 - 23:45
Thứ Tư
00:00 - 02:00
09:00 - 23:45
Thứ Năm
00:00 - 02:00
09:00 - 23:45
Thứ Sáu
00:00 - 02:00
09:00 - 23:45
Thứ Bảy
00:00 - 02:00
09:00 - 23:45
Chủ Nhật
00:00 - 02:00
09:00 - 23:45
Giới thiệu
Thời gian đề xuất
< 1 giờ
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận!
Có thông tin nào thiếu hoặc không chính xác không?
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này