Istrian de Dignan - Ecomuseum

Đánh giá Istrian de Dignan - Ecomuseum, Vodnjan

Istrian de Dignan - Ecomuseum
5
10:00 - 14:00
Thứ Hai
08:00 - 14:00
18:00 - 22:00
Thứ Ba
08:00 - 14:00
18:00 - 22:00
Thứ Tư
08:00 - 14:00
18:00 - 22:00
Thứ Năm
08:00 - 14:00
18:00 - 22:00
Thứ Sáu
08:00 - 14:00
18:00 - 22:00
Thứ Bảy
10:00 - 14:00
Chủ Nhật
10:00 - 14:00
Giới thiệu
Thời gian đề xuất
< 1 giờ
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này
Khu vực
Địa chỉ
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận!
Có thông tin nào thiếu hoặc không chính xác không?
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này
Câu hỏi thường gặp về Istrian de Dignan - Ecomuseum