Cartoixa de Scala Dei

Đánh giá Cartoixa de Scala Dei, Escaladei

Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Giới thiệu
Thời gian đề xuất
1-2 giờ
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận!
Có thông tin nào thiếu hoặc không chính xác không?
Đề xuất chỉnh sửa để cải thiện nội dung chúng tôi hiển thị.
Cải thiện hồ sơ này
Câu hỏi thường gặp về Cartoixa de Scala Dei