Bảo tàng khoa học tại Hekinan

Viện bảo tàng khoa học hàng đầu ở Hekinan, Nhật Bản

Viện bảo tàng khoa học ở Hekinan

Loại danh mục
Điểm du lịch
Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng khoa học