Hoạt động giải trí tại Yonezawa

Làm gì thích nhất ở Yonezawa, Nhật Bản

Làm gì ở Yonezawa

Các điểm du lịch hàng đầu tại Yonezawa

Viện bảo tàng chuyên ngành
Địa điểm tôn giáo
Đi xe ngắm cảnh
Trung tâm du lịch
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Viện bảo tàng chuyên ngành
Địa điểm lịch sử

Tìm hiểu thêm về nội dung này
Câu hỏi thường gặp về Yonezawa