Hoạt động nhóm tại Yonezawa

Hoạt động & hoạt động giải trí hàng đầu tại Yonezawa, Nhật Bản dành cho nhóm lớn

Hoạt động hấp dẫn nhất dành cho nhóm tại Yonezawa

Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Địa điểm tôn giáo
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh