Hoạt động giải trí tại Minato

Làm gì thích nhất ở Minato, Nhật Bản

Làm gì ở Minato
Các điểm du lịch hàng đầu tại Minato

Khu lân cận
Shinbashi Shiodome, Odaiba
Viện bảo tàng nghệ thuật
Akasaka, Roppongi
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Shinbashi Shiodome, Odaiba
Đang mở cửa
Viện bảo tàng nghệ thuật
Akasaka, Roppongi
Đài & tháp quan sát
Akasaka, Roppongi
Đang mở cửa
Viện bảo tàng nghệ thuật
Akasaka, Roppongi
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Akasaka, Roppongi
Cầu
Shinbashi Shiodome, Odaiba
Địa điểm tôn giáo
Shinbashi Shiodome, Odaiba
Viện bảo tàng nghệ thuật
Shinagawa, Gotanda

Tìm hiểu thêm về nội dung này
Câu hỏi thường gặp về Minato