Hoạt động giải trí tại Shibuya

Làm gì thích nhất ở Shibuya, Tokyo

Làm gì ở Shibuya

Các điểm du lịch hàng đầu tại Shibuya

Xem tất cả
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Shibuya, Harajuku, Ebisu
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Shibuya, Harajuku, Ebisu
Đang mở cửa
Khu lân cận • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Shibuya, Harajuku, Ebisu
Công viên
Shibuya, Harajuku, Ebisu
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Shibuya, Harajuku, Ebisu
Địa điểm tôn giáo
Đang mở cửa
Viện bảo tàng chuyên ngành
Shibuya, Harajuku, Ebisu
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Shibuya, Harajuku, Ebisu
Trung tâm mua sắm
Shinjuku
Đang mở cửa
Trung tâm mua sắm
Shibuya, Harajuku, Ebisu
Đang mở cửa
Tìm hiểu thêm về nội dung này
Câu hỏi thường gặp về Shibuya