Hoạt động giải trí tại Fidenza

Làm gì thích nhất ở Fidenza, Ý

Làm gì ở Fidenza

Các điểm du lịch hàng đầu tại Fidenza

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Trung tâm mua sắm
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Đóng cửa tạm thời
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Địa điểm lịch sử • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Đang mở cửa
Khu liên hợp thể thao
Nhà máy rượu vang & vườn nho

Câu hỏi thường gặp về Fidenza