Bảo tàng lịch sử tại Treia

Viện bảo tàng lịch sử hàng đầu ở Treia, Ý

Viện bảo tàng lịch sử ở Treia

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng lịch sử
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng khoa học
Đóng cửa tạm thời