Bảo tàng khoa học tại Treia

Viện bảo tàng khoa học hàng đầu ở Treia, Ý

Viện bảo tàng khoa học ở Treia

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng khoa học
Đóng cửa tạm thời