Đài kỷ niệm/ Tượng tại Thankerton

Đài kỷ niệm & tượng hàng đầu ở Thankerton, Scotland

Đài kỷ niệm & tượng ở Thankerton

Loại danh mục
Điểm du lịch
Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Đài kỷ niệm & tượng