Mua sắm tại Roppongi

Top Mua sắm ở Roppongi, Nhật Bản

Mua sắm ở Roppongi

Nơi mua sắm
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
22 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Trung tâm mua sắm
Akasaka, Roppongi
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng chuyên ngành
Akasaka, Roppongi
Phòng trưng bày nghệ thuật
Akasaka, Roppongi
Phòng trưng bày nghệ thuật
Akasaka, Roppongi
Phòng trưng bày nghệ thuật
Akasaka, Roppongi
Phòng trưng bày nghệ thuật
Akasaka, Roppongi
Phòng trưng bày nghệ thuật
Akasaka, Roppongi
Phòng trưng bày nghệ thuật
Akasaka, Roppongi
Phòng trưng bày nghệ thuật
Akasaka, Roppongi
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Akasaka, Roppongi
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Akasaka, Roppongi
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Akasaka, Roppongi
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Akasaka, Roppongi
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Akasaka, Roppongi
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Akasaka, Roppongi
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Trung tâm hành chính
Akasaka, Roppongi
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Akasaka, Roppongi
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng
Akasaka, Roppongi
Phòng trưng bày nghệ thuật
Akasaka, Roppongi
Phòng trưng bày nghệ thuật
Akasaka, Roppongi
Cửa hàng bách hóa
Akasaka, Roppongi
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Akasaka, Roppongi
Câu hỏi thường gặp về Roppongi