Di tích lịch sử tại York

Địa điểm lịch sử ở York, England

Địa điểm lịch sử ở York

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
37 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử
Đóng cửa tạm thời
Địa điểm lịch sử
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Địa điểm lịch sử • Vườn
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà chính phủ
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Địa điểm lịch sử
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Địa điểm lịch sử
Địa điểm lịch sử
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà chính phủ
Địa điểm lịch sử
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Địa điểm lịch sử
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Địa điểm lịch sử
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Đang mở cửa
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 37
Câu hỏi thường gặp về York