Nhà thờ/ Nhà thờ lớn tại York

Nhà thờ & nhà thờ lớn ở York, England

Nhà thờ & nhà thờ lớn ở York

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
23 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Tòa nhà kiến trúc • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Đang mở cửa
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Đóng cửa tạm thời
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Đang mở cửa
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Đang mở cửa
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Câu hỏi thường gặp về York