Đài kỷ niệm/ Tượng tại York

Đài kỷ niệm & tượng hàng đầu ở York, England

Đài kỷ niệm & tượng ở York

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
9 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Đài kỷ niệm & tượng
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Địa điểm kỳ bí
Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Đài kỷ niệm & tượng
Câu hỏi thường gặp về York