Bảo tàng lịch sử tại York

Viện bảo tàng lịch sử hàng đầu ở York, England

Viện bảo tàng lịch sử ở York

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
13 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Đóng cửa tạm thời
Tòa nhà kiến trúc • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng lịch sử
Đang mở cửa
Viện bảo tàng lịch sử
Đang mở cửa
Bảo tàng dành cho trẻ em • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng lịch sử
Đang mở cửa
Tòa nhà kiến trúc • Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng lịch sử
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
Đang mở cửa
Địa điểm lịch sử • Quán bar & câu lạc bộ
Câu hỏi thường gặp về York