Đài quan sát/ Cung thiên văn tại York

Đài quan sát & cung thiên văn hàng đầu ở York, England

Đài quan sát & cung thiên văn ở York

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Đài quan sát & cung thiên văn
Đài quan sát & cung thiên văn