Chuyến tham quan tại Cardiff

Chuyến tham quan ngắm cảnh hàng đầu ở Cardiff, Wales

Chuyến tham quan ngắm cảnh ở Cardiff

Loại hình điểm du lịch
Chuyến tham quan
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
13 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan bằng thuyền
Đóng cửa tạm thời
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Chuyến tham quan ngắm cảnh
Cathays
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan văn hóa
Cathays
Chuyến tham quan ngắm cảnh
Chuyến tham quan lịch sử & di sản • Chuyến tham quan ngắm cảnh
City Centre
Chuyến tham quan bằng xe đạp • Chuyến tham quan ngắm cảnh
Chuyến tham quan ngắm cảnh
Chuyến tham quan ngắm cảnh
Chuyến tham quan ngắm cảnh
City Centre
Chuyến tham quan ngắm cảnh
Câu hỏi thường gặp về Cardiff