Nhà thờ/ Nhà thờ lớn tại Cardiff

Nhà thờ & nhà thờ lớn ở Cardiff, Wales

Nhà thờ & nhà thờ lớn ở Cardiff

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
18 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Nghĩa trang • Địa điểm tôn giáo
Llandaff
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
City Centre
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Cathays
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Cathays
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Cathays
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Câu hỏi thường gặp về Cardiff