Đài kỷ niệm/ Tượng tại Cardiff

Đài kỷ niệm & tượng hàng đầu ở Cardiff, Wales

Đài kỷ niệm & tượng ở Cardiff

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
24 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Cathays
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Đài kỷ niệm & tượng
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Đài kỷ niệm & tượng
Cathays
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Cathays
Đài kỷ niệm & tượng
Đài kỷ niệm & tượng
Cathays
Đài kỷ niệm & tượng
Đài kỷ niệm & tượng
Địa điểm lịch sử • Đài kỷ niệm & tượng
Cathays
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Đài kỷ niệm & tượng
Cathays
Địa điểm lịch sử • Đài kỷ niệm & tượng
Cathays
Đài kỷ niệm & tượng
Đài kỷ niệm & tượng
Cathays
Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Câu hỏi thường gặp về Cardiff