Bảo tàng tại Cardiff

Top Bảo tàng ở Cardiff, Wales

Bảo tàng ở Cardiff

Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
23 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành
Creigiau - St. Fagans
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên
City Centre
Viện bảo tàng khoa học
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
City Centre
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng chuyên ngành
Cathays
Viện bảo tàng chuyên ngành
Lâu đài • Viện bảo tàng lịch sử
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Llandaff
Phòng trưng bày nghệ thuật
Cathays
Viện bảo tàng nghệ thuật • Viện bảo tàng lịch sử
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Cathays
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Llandaff
Phòng trưng bày nghệ thuật • Hòa nhạc
City Centre
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Phòng trưng bày nghệ thuật
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Phòng trưng bày nghệ thuật
Cửa hàng đặc sản & cửa hàng quà tặng • Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Phòng trưng bày nghệ thuật
Câu hỏi thường gặp về Cardiff