Bảo tàng chuyên ngành tại Cardiff

Viện bảo tàng chuyên ngành hàng đầu ở Cardiff, Wales

Viện bảo tàng chuyên ngành ở Cardiff

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
5 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành
Creigiau - St. Fagans
Viện bảo tàng chuyên ngành
City Centre
Viện bảo tàng chuyên ngành
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng chuyên ngành
Cathays
Viện bảo tàng chuyên ngành
Câu hỏi thường gặp về Cardiff