Bảo tàng nghệ thuật tại Cardiff

Viện bảo tàng nghệ thuật hàng đầu ở Cardiff, Wales

Viện bảo tàng nghệ thuật ở Cardiff

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
2 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên
City Centre
Viện bảo tàng nghệ thuật • Viện bảo tàng lịch sử