Bảo tàng quân đội tại Cardiff

Viện bảo tàng quân đội ở Cardiff, Wales

Viện bảo tàng quân đội ở Cardiff

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Khu lân cận
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng chuyên ngành
Cathays