Bảo tàng lịch sử tự nhiên tại Cardiff

Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên hàng đầu ở Cardiff, Wales

Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên ở Cardiff

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Khu lân cận
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Phòng trưng bày nghệ thuật • Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên
City Centre