Bảo tàng khoa học tại Cardiff

Viện bảo tàng khoa học hàng đầu ở Cardiff, Wales

Viện bảo tàng khoa học ở Cardiff

Loại hình điểm du lịch
Bảo tàng
Bảo tàng
Phù hợp với
1 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng khoa học
Đóng cửa tạm thời