Chuyến tham quan tại Paris

Chuyến tham quan ngắm cảnh hàng đầu ở Paris, Ile-de-France

Chuyến tham quan ngắm cảnh ở Paris

Chuyến tham quan
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
209 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
1st Arr. - Louvre
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Monnaie
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan ban đêm
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan bằng xe đạp
Le Marais
Đang mở cửa


Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway) • Chuyến tham quan ngắm cảnh
Gros-Caillou
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa


Chuyến tham quan ngắm cảnh
Croulebarbe
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan đi dạo
Ternes
Đang mở cửa


Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan đi dạo
Necker
Đang mở cửa


Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan ngắm cảnh
Belleville / Père Lachaise


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Quartier des Peupliers


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
9th Arr. - Opéra
Đang mở cửa


Chuyến tham quan lịch sử & di sản • Chuyến tham quan đi dạo
3rd Arr. - Temple
Đang mở cửa


Chuyến tham quan ngắm cảnh • Chuyến tham quan chạy bộ
Monnaie
Đang mở cửa


Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan đi dạo
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis
Đang mở cửa


Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Flandres


Chuyến tham quan ngắm cảnh • Chuyến tham quan tư nhân
Saint-Honoré / Triangle d'Or
Đang mở cửa


Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan bằng xe điện hai bánh (segway)
15th Arr. - Vaugirard


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan quán bar, câu lạc bộ & quán rượu
Monnaie


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan bằng xe buýt du lịch
Champs-Élysées


Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan đi dạo
Vivienne
Đang mở cửa


Chuyến tham quan ngắm cảnh
Belleville / Père Lachaise


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Đang mở cửa


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Gros-Caillou


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan quán bar, câu lạc bộ & quán rượu
8th Arr. - Élysée
Đang mở cửa


Chuyến tham quan ngắm cảnh


Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản


Chuyến tham quan ngắm cảnh

Hiển thị kết quả 1-30 trong số 209
Câu hỏi thường gặp về Paris