Chuyến tham quan lịch sử & di sản tại Paris

Chuyến tham quan lịch sử & di sản hàng đầu ở Paris, Pháp

Chuyến tham quan lịch sử & di sản ở Paris

Chuyến tham quan
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
191 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
1st Arr. - Louvre
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Notre-Dame
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
16th Arr. - Passy
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Champs-Élysées
Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Roquette
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Grenelle
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Clignancourt
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
16th Arr. - Passy
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Quartier des Peupliers
Chuyến tham quan lịch sử & di sản • Chuyến tham quan đi dạo
3rd Arr. - Temple
Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Flandres
Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
5th Arr. - Panthéon
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Chuyến tham quan nhiều ngày • Chuyến tham quan văn hóa
Le Marais
Đang mở cửa
Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Halles Quartier
Chuyến tham quan lịch sử & di sản • Chuyến tham quan đi dạo
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan văn hóa
18th Arr. - Buttes-Montmartre
Chuyến tham quan lịch sử & di sản • Chuyến tham quan đi dạo
17th Arr. - Batignolles-Monceau
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Bonne-Nouvelle
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Chuyến tham quan lịch sử & di sản • Chuyến tham quan bằng xe đạp
4th Arr. - Hôtel-de-Ville
Tour thăm quan thành phố • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis
Chuyến tham quan văn hóa • Chuyến tham quan lịch sử & di sản
16th Arr. - Passy
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 191
Câu hỏi thường gặp về Paris