Đài phun nước tại Paris

Đài phun nước hàng đầu ở Paris, Pháp

Đài phun nước ở Paris

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
144 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Đài kỷ niệm & tượng • Vườn
16th Arr. - Passy
Đài phun nước
6th Arr. - Luxembourg
Đài kỷ niệm & tượng • Đài phun nước
Monnaie
Đang mở cửa
Đài phun nước
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài phun nước
6th Arr. - Luxembourg
Đài phun nước
6th Arr. - Luxembourg
Đài phun nước
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài phun nước
1st Arr. - Louvre
Đài phun nước
4th Arr. - Hôtel-de-Ville
Đang mở cửa
Đài phun nước
Les Halles
Đang mở cửa
Đài kỷ niệm & tượng • Đài phun nước
1st Arr. - Louvre
Đài phun nước
Le Marais
Đài phun nước
Opéra / Bourse
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
12th Arr. - Reuilly
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
18th Arr. - Buttes-Montmartre
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài phun nước
Champs-Élysées
Đang mở cửa
Đài phun nước
12th Arr. - Reuilly
Đài phun nước
5th Arr. - Panthéon
Đài phun nước
3rd Arr. - Temple
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài phun nước
16th Arr. - Passy
Đài phun nước
5th Arr. - Panthéon
Đài phun nước
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Saint-Germain-des-Prés
Đài kỷ niệm & tượng • Đài phun nước
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa
Đài phun nước
Kênh Saint-Martin
Đài phun nước
5th Arr. - Panthéon
Đài phun nước
Champs-Élysées
Đài phun nước
Tham quan Eiffel / Invalides
Đài phun nước
Louvre / Palais-Royal
Đài phun nước
9th Arr. - Opéra
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 144
Câu hỏi thường gặp về Paris