Nhà thờ/ Nhà thờ lớn tại Sorbonne

Nhà thờ & nhà thờ lớn ở Sorbonne (Paris), Pháp

Nhà thờ & nhà thờ lớn ở Sorbonne

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
6 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Đài kỷ niệm & tượng • Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Câu hỏi thường gặp về Paris