Nhà thờ/ Nhà thờ lớn tại 5th Arr. - Panthéon

Nhà thờ & nhà thờ lớn ở 5th Arr. - Panthéon (Paris), Pháp

Nhà thờ & nhà thờ lớn ở 5th Arr. - Panthéon

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
10 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Đài kỷ niệm & tượng • Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Đang mở cửa
Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Đang mở cửa
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Câu hỏi thường gặp về Paris