Hoạt động giải trí tại Champs-Elysées Quartier

Làm gì thích nhất ở Champs-Elysées Quartier (Paris), Ile-de-France

Làm gì ở Champs-Elysées Quartier

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
160 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Cầu
8th Arr. - Élysée


Viện bảo tàng nghệ thuật
Champs-Élysées


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Champs-Élysées
Đang mở cửa


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Champs-Élysées


Đài kỷ niệm & tượng
Louvre / Palais-Royal


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Champs-Élysées


Sự kiện văn hóa
Champs-Élysées


Viện bảo tàng khoa học • Đài quan sát & cung thiên văn
Champs-Élysées
Đóng cửa tạm thời


Địa điểm lịch sử
Champs-Élysées


Đài phun nước
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa


Viện bảo tàng chuyên ngành
Champs-Élysées
Đóng cửa tạm thời


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Cầu
8th Arr. - Élysée
Đang mở cửa


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Địa điểm tôn giáo
8th Arr. - Élysée
Đang mở cửa


Đài kỷ niệm & tượng
Champs-Élysées


Rạp hát
Champs-Élysées


Công viên
Champs-Élysées


Trung tâm mua sắm
Champs-Élysées


Cầu
8th Arr. - Élysée
Đang mở cửa


Đài kỷ niệm & tượng
Champs-Élysées


Vườn
Champs-Élysées


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Champs-Élysées


Địa điểm tôn giáo
Champs-Élysées


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Cầu
8th Arr. - Élysée


Đài kỷ niệm & tượng
Champs-Élysées
Đang mở cửa


Rạp hát
Champs-Élysées


Triển lãm
Champs-Élysées


Công viên
Champs-Élysées


Đài kỷ niệm & tượng
Champs-Élysées


Đài kỷ niệm & tượng
Champs-Élysées


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Champs-Élysées

Hiển thị kết quả 1-30 trong số 160
Câu hỏi thường gặp về Paris