Hoạt động giải trí tại Jardin-des-Plantes

Làm gì thích nhất ở Jardin-des-Plantes (Paris), Pháp

Làm gì ở Jardin-des-Plantes

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
71 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Chợ trời & chợ đường phố
5th Arr. - Panthéon
Viện bảo tàng chuyên ngành
5th Arr. - Panthéon
Đóng cửa tạm thời
Sở thú • Vườn
5th Arr. - Panthéon
Đang mở cửa
Khu lân cận
5th Arr. - Panthéon
Địa điểm tôn giáo
5th Arr. - Panthéon
Đang mở cửa
Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên
5th Arr. - Panthéon
Đóng cửa tạm thời
Chợ trời & chợ đường phố
5th Arr. - Panthéon
Viện bảo tàng khoa học
5th Arr. - Panthéon
Đóng cửa tạm thời
Địa điểm lịch sử • Di tích cổ
5th Arr. - Panthéon
Vườn
5th Arr. - Panthéon
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Sở thú
5th Arr. - Panthéon
Đóng cửa tạm thời
Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon
Địa điểm tôn giáo
5th Arr. - Panthéon
Viện bảo tàng chuyên ngành
5th Arr. - Panthéon
Đóng cửa tạm thời
Viện bảo tàng chuyên ngành
5th Arr. - Panthéon
Đóng cửa tạm thời
Đài phun nước
5th Arr. - Panthéon
Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon
Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon
Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon
Chợ nông sản
5th Arr. - Panthéon
Công viên
5th Arr. - Panthéon
Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon
Công viên
5th Arr. - Panthéon
Công viên
5th Arr. - Panthéon
Đài phun nước
5th Arr. - Panthéon
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
5th Arr. - Panthéon
Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon
Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon
Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon
Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 71