Hoạt động giải trí tại Salpêtrière

Làm gì thích nhất ở Salpêtrière (Paris), Ile-de-France

Làm gì ở Salpêtrière

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
63 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng chuyên ngành
Salpêtrière
Viện bảo tàng chuyên ngành
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Hệ thống giao thông công cộng
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Đang mở cửa
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Salpêtrière
Trung tâm hành chính
Salpêtrière
Đang mở cửa
Cầu
Salpêtrière
Đài kỷ niệm & tượng
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Đang mở cửa
Đài kỷ niệm & tượng
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Salpêtrière
Đài kỷ niệm & tượng
Salpêtrière
Cầu
Salpêtrière
Đang mở cửa
Đài kỷ niệm & tượng
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Salpêtrière
Đài kỷ niệm & tượng
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Công viên
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Đài kỷ niệm & tượng
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 63