Hoạt động giải trí tại 1st Arr. - Louvre

Làm gì thích nhất ở 1st Arr. - Louvre (Paris), Ile-de-France

Làm gì ở 1st Arr. - Louvre

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
466 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis
Đang mở cửa


Viện bảo tàng chuyên ngành
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa


Vườn
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa


Khu lân cận • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Les Halles
Đang mở cửa


Viện bảo tàng chuyên ngành
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
1st Arr. - Louvre


Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa


Vườn
Louvre / Palais-Royal


Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis
Đang mở cửa


Khu lân cận
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
1st Arr. - Louvre


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Cầu
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Les Halles
Đang mở cửa


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Louvre / Palais-Royal


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Louvre / Palais-Royal


Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Halles Quartier


Tòa nhà kiến trúc • Rạp hát
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa


Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
1st Arr. - Louvre
Đang mở cửa


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis


Địa điểm lịch sử • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Palais-Royal
Đang mở cửa


Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Halles Quartier


Viện bảo tàng nghệ thuật
Louvre / Palais-Royal
Đang mở cửa


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Công viên
Ile de la Cité / Ile Saint-Louis


Đài kỷ niệm & tượng
Louvre / Palais-Royal


Khu lân cận
Louvre / Palais-Royal


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo ngắm cảnh
Halles Quartier


Khu lân cận
Les Halles
Đang mở cửa

Hiển thị kết quả 1-30 trong số 466
Câu hỏi thường gặp về Paris