Hoạt động giải trí tại 17th Arr. - Batignolles-Monceau

Làm gì thích nhất ở 17th Arr. - Batignolles-Monceau (Paris), Ile-de-France

Làm gì ở 17th Arr. - Batignolles-Monceau

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
253 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng nghệ thuật
Plaine de Monceaux

Khu lân cận
Épinettes

Công viên • Vườn
Batignolles

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Batignolles

Chợ trời & chợ đường phố
Plaine de Monceaux

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Plaine de Monceaux


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Ternes

Nhà thờ & nhà thờ lớn
Ternes

Chợ trời & chợ đường phố
Ternes

Khu lân cận
Plaine de Monceaux


Rạp hát
17th Arr. - Batignolles-Monceau

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Épinettes

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Épinettes

Viện bảo tàng nghệ thuật
Épinettes

Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Ternes

Đài kỷ niệm & tượng
Ternes

Nghĩa trang
Épinettes

Nhà thờ & nhà thờ lớn
Plaine de Monceaux

Nhà thờ & nhà thờ lớn
Batignolles

Nhà thờ & nhà thờ lớn
Plaine de Monceaux

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Plaine de Monceaux

Công viên
Épinettes

Nhà thờ & nhà thờ lớn
Batignolles

Đài kỷ niệm & tượng
Ternes


Đài kỷ niệm & tượng
Épinettes

Đài kỷ niệm & tượng
Ternes

Đài kỷ niệm & tượng
Ternes

Hiển thị kết quả 1-30 trong số 253