Hoạt động giải trí tại 11th Arr. - Popincourt

Làm gì thích nhất ở 11th Arr. - Popincourt (Paris), Ile-de-France

Làm gì ở 11th Arr. - Popincourt

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
359 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Saint-Ambroise
Đang mở cửa


Chợ trời & chợ đường phố
Bastille / Oberkampf
Đang mở cửa


Khu lân cận
Roquette


Rạp hát
Saint-Ambroise


Địa điểm lịch sử • Khu lân cận
Bastille / Oberkampf


Chợ trời & chợ đường phố • Chợ nông sản
11th Arr. - Popincourt


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Bastille / Oberkampf
Đang mở cửa


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Bercy / Nation


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Saint-Ambroise


Công viên
Roquette


Công viên
Saint-Ambroise


Rạp hát
Saint-Ambroise
Đang mở cửa


Rạp hát
11th Arr. - Popincourt


Chợ nông sản
Saint-Ambroise


Nhà máy bia
Saint-Ambroise


Viện bảo tàng chuyên ngành
Saint-Ambroise


Công viên • Vườn
Bastille / Oberkampf


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Bastille / Oberkampf


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
11th Arr. - Popincourt


Đài kỷ niệm & tượng
Kênh Saint-Martin


Rạp hát
11th Arr. - Popincourt


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Bastille / Oberkampf


Đài kỷ niệm & tượng
11th Arr. - Popincourt


Rạp hát
Bastille / Oberkampf


Rạp hát
Saint-Ambroise


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Roquette


Nhà thờ & nhà thờ lớn
Bastille / Oberkampf


Phòng trưng bày nghệ thuật
Bastille / Oberkampf


Đài kỷ niệm & tượng
Bastille / Oberkampf


Viện bảo tàng chuyên ngành
Bastille / Oberkampf

Hiển thị kết quả 1-30 trong số 359
Câu hỏi thường gặp về Paris