Hoạt động giải trí tại 17th Arr. - Gobelins

Làm gì thích nhất ở 17th Arr. - Gobelins (Paris), Pháp

Làm gì ở 17th Arr. - Gobelins

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
433 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo ngắm cảnh
Place d'Italie / Quartier Asiatique
Khu lân cận
Place d'Italie / Quartier Asiatique
Tòa nhà kiến trúc • Thư viện
Quartier de la Gare
Viện bảo tàng chuyên ngành
Salpêtrière
Khu lân cận
Place d'Italie / Quartier Asiatique
Viện bảo tàng chuyên ngành
Croulebarbe
Công viên • Vườn
Croulebarbe
Xe điện
Place d'Italie / Quartier Asiatique
Viện bảo tàng chuyên ngành
Salpêtrière
Công viên • Vườn
17th Arr. - Gobelins
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo ngắm cảnh
Place d'Italie / Quartier Asiatique
Cầu
Quartier de la Gare
Đang mở cửa
Hệ thống giao thông công cộng
Salpêtrière
Đấu trường & sân vận động
17th Arr. - Gobelins
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
17th Arr. - Gobelins
Khu liên hợp thể thao
Quartier de la Gare
Rạp hát
Quartier de la Gare
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Salpêtrière
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Salpêtrière
Trung tâm hành chính
Salpêtrière
Công viên
Place d'Italie / Quartier Asiatique
Công viên
Place d'Italie / Quartier Asiatique
Khu lân cận
Quartier de la Gare
Cầu
Salpêtrière
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Place d'Italie / Quartier Asiatique
Đài kỷ niệm & tượng
Place d'Italie / Quartier Asiatique
Đài kỷ niệm & tượng
Salpêtrière
Rạp hát
Place d'Italie / Quartier Asiatique
Chợ nông sản
Croulebarbe
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 433