Hoạt động giải trí tại Faubourg Saint-Germain

Làm gì thích nhất ở Faubourg Saint-Germain (Paris), Pháp

Làm gì ở Faubourg Saint-Germain

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
118 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Viện bảo tàng nghệ thuật
Tham quan Eiffel / Invalides
Viện bảo tàng chuyên ngành
Tham quan Eiffel / Invalides
Viện bảo tàng quân đội
Tham quan Eiffel / Invalides
Khu lân cận
Tham quan Eiffel / Invalides
Viện bảo tàng chuyên ngành
Tham quan Eiffel / Invalides
Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
Tham quan Eiffel / Invalides
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Tham quan Eiffel / Invalides
Địa điểm lịch sử • Địa điểm tôn giáo
Tham quan Eiffel / Invalides
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Tham quan Eiffel / Invalides
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng chuyên ngành
Tham quan Eiffel / Invalides
Thư viện • Tòa nhà chính phủ
Tham quan Eiffel / Invalides
Viện bảo tàng chuyên ngành
Tham quan Eiffel / Invalides
Địa điểm tôn giáo
Tham quan Eiffel / Invalides
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Faubourg Saint-Germain
Viện bảo tàng quân đội • Viện bảo tàng chuyên ngành
Tham quan Eiffel / Invalides
Trung tâm mua sắm
Tham quan Eiffel / Invalides
Đài kỷ niệm & tượng
Tham quan Eiffel / Invalides
Đài kỷ niệm & tượng
Tham quan Eiffel / Invalides
Đài kỷ niệm & tượng
Tham quan Eiffel / Invalides
Đài kỷ niệm & tượng
Tham quan Eiffel / Invalides
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Tham quan Eiffel / Invalides
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Tham quan Eiffel / Invalides
Đài kỷ niệm & tượng
Tham quan Eiffel / Invalides
Đài kỷ niệm & tượng
Tham quan Eiffel / Invalides
Công viên • Vườn
Tham quan Eiffel / Invalides
Đài kỷ niệm & tượng
Tham quan Eiffel / Invalides
Đài kỷ niệm & tượng
Faubourg Saint-Germain
Đài phun nước
Tham quan Eiffel / Invalides
Địa điểm lịch sử • Tòa nhà chính phủ
Tham quan Eiffel / Invalides
Phòng trưng bày nghệ thuật
Tham quan Eiffel / Invalides
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 118