Hoạt động giải trí tại Quartier Latin

Làm gì thích nhất ở Quartier Latin (Paris), Pháp

Làm gì ở Quartier Latin

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
343 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Đài kỷ niệm & tượng • Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Khu lân cận • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
5th Arr. - Panthéon
Đang mở cửa
Chợ trời & chợ đường phố
5th Arr. - Panthéon
Viện bảo tàng chuyên ngành
5th Arr. - Panthéon
Đóng cửa tạm thời
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Đang mở cửa
Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
5th Arr. - Panthéon
Địa điểm lịch sử • Địa điểm giáo dục
5th Arr. - Panthéon
Địa điểm lịch sử • Khu lân cận
5th Arr. - Panthéon
Viện bảo tàng chuyên ngành
5th Arr. - Panthéon
Đài kỷ niệm & tượng • Đài phun nước
Monnaie
Đang mở cửa
Viện bảo tàng nghệ thuật
5th Arr. - Panthéon
Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng lịch sử
5th Arr. - Panthéon
Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Thư viện
5th Arr. - Panthéon
Viện bảo tàng chuyên ngành
Monnaie
Chợ trời & chợ đường phố
5th Arr. - Panthéon
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
5th Arr. - Panthéon
Khu lân cận
5th Arr. - Panthéon
Chợ trời & chợ đường phố
5th Arr. - Panthéon
Khu vực đi dạo ngắm cảnh
5th Arr. - Panthéon
Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon
Khu lân cận • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
5th Arr. - Panthéon
Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Monnaie
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
5th Arr. - Panthéon
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
5th Arr. - Panthéon
Rạp hát
5th Arr. - Panthéon
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
5th Arr. - Panthéon
Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon
Hiển thị kết quả 1-30 trong số 343