Hoạt động giải trí tại Champs-Élysées

Làm gì thích nhất ở Champs-Élysées (Paris), Ile-de-France

Làm gì ở Champs-Élysées

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
346 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Địa điểm lịch sử • Tòa nhà kiến trúc
8th Arr. - Élysée
Đang mở cửa


Viện bảo tàng nghệ thuật
Champs-Élysées
Đang mở cửa


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Champs-Élysées
Đang mở cửa


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Champs-Élysées
Đang mở cửa


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Champs-Élysées


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
8th Arr. - Élysée


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
Champs-Élysées


Sự kiện văn hóa
Champs-Élysées


Viện bảo tàng khoa học • Đài quan sát & cung thiên văn
Champs-Élysées
Đóng cửa tạm thời


Địa điểm lịch sử
Champs-Élysées


Sự kiện thể thao
Champs-Élysées


Viện bảo tàng chuyên ngành
Champs-Élysées
Đóng cửa tạm thời


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Địa điểm tôn giáo
8th Arr. - Élysée
Đang mở cửa


Đài kỷ niệm & tượng
Champs-Élysées


Rạp hát
Champs-Élysées
Đang mở cửa


Công viên
Champs-Élysées


Trung tâm mua sắm
Champs-Élysées
Đang mở cửa


Đài kỷ niệm & tượng
Champs-Élysées


Vườn
Champs-Élysées


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Champs-Élysées


Địa điểm tôn giáo
Champs-Élysées
Đang mở cửa


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà chính phủ
8th Arr. - Élysée


Đài kỷ niệm & tượng
Champs-Élysées
Đang mở cửa


Rạp hát
8th Arr. - Élysée


Rạp hát
Champs-Élysées


Trung tâm mua sắm
Champs-Élysées


Triển lãm
Champs-Élysées


Viện bảo tàng nghệ thuật
8th Arr. - Élysée


Công viên
Champs-Élysées


Đài kỷ niệm & tượng
Champs-Élysées

Hiển thị kết quả 1-30 trong số 346
Câu hỏi thường gặp về Paris