Hoạt động giải trí tại Place d'Italie / Quartier Asiatique

Làm gì thích nhất ở Place d'Italie / Quartier Asiatique (Paris), Ile-de-France

Làm gì ở Place d'Italie / Quartier Asiatique

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
146 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo ngắm cảnh
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Khu lân cận
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Khu lân cận
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Xe điện
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Khu vực đi dạo ngắm cảnh
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Công viên
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Công viên
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Nhà thờ & nhà thờ lớn
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Đài kỷ niệm & tượng
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Rạp hát
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Rạp hát
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Vườn
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Đài phun nước
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Trung tâm mua sắm
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Đài kỷ niệm & tượng
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Nhà thờ & nhà thờ lớn
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Đài kỷ niệm & tượng
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Địa điểm tôn giáo
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Vườn
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Khu liên hợp thể thao
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Place d'Italie / Quartier Asiatique
Đang mở cửa

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Thư viện
Place d'Italie / Quartier Asiatique

Hiển thị kết quả 1-30 trong số 146