Hoạt động giải trí tại Odéon / Saint-Michel

Làm gì thích nhất ở Odéon / Saint-Michel (Paris), Ile-de-France

Làm gì ở Odéon / Saint-Michel

Xếp hạng của khách du lịch
Khu lân cận
Phù hợp với
138 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch

Khu lân cận • Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
5th Arr. - Panthéon
Đang mở cửa


Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
5th Arr. - Panthéon


Đài kỷ niệm & tượng • Đài phun nước
Monnaie
Đang mở cửa


Nhà thờ & nhà thờ lớn
5th Arr. - Panthéon


Viện bảo tàng chuyên ngành
Monnaie


Chợ trời & chợ đường phố
5th Arr. - Panthéon


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
5th Arr. - Panthéon


Khu vực đi dạo tham quan di tích lịch sử
Monnaie


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
5th Arr. - Panthéon


Rạp hát
5th Arr. - Panthéon


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
5th Arr. - Panthéon


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Monnaie


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Monnaie


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Đài kỷ niệm & tượng
Odeon


Đài phun nước
5th Arr. - Panthéon


Phòng trưng bày nghệ thuật
Monnaie


Viện bảo tàng chuyên ngành • Viện bảo tàng nghệ thuật
Monnaie


Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon


Đài kỷ niệm & tượng
Odeon


Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Viện bảo tàng lịch sử
Odeon


Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Tòa nhà kiến trúc
5th Arr. - Panthéon


Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon


Cửa hàng đồ cổ
Odeon


Công viên
5th Arr. - Panthéon


Đài kỷ niệm & tượng
5th Arr. - Panthéon


Đài phun nước
Monnaie
Đang mở cửa


Đài kỷ niệm & tượng
Monnaie


Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Monnaie

Hiển thị kết quả 1-30 trong số 138
Câu hỏi thường gặp về Paris