Cảnh quan & thắng cảnh tại Caen

Thắng cảnh tốt nhất ở Caen, Pháp

Thắng cảnh ở Caen

Loại hình điểm du lịch
Danh lam & Thắng cảnh
Xếp hạng của khách du lịch
Phù hợp với
26 địa điểm sắp xếp theo sự yêu thích của khách du lịch
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Địa điểm tôn giáo
Đang mở cửa
Di tích cổ • Lâu đài
Địa điểm tôn giáo
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Địa điểm tôn giáo • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Đang mở cửa
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh • Nhà thờ & nhà thờ lớn
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Địa điểm lịch sử • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Khu vực đi dạo ngắm cảnh
Tòa nhà kiến trúc • Địa điểm tôn giáo
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Đài kỷ niệm & tượng
Đang mở cửa
Di tích cổ • Điểm thu hút khách tham quan & thắng cảnh
Tòa nhà kiến trúc
Tòa nhà kiến trúc
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Nhà thờ & nhà thờ lớn
Địa điểm lịch sử
Câu hỏi thường gặp về Caen